Amatérské MČR v MMA - propozice

 

 

Jednotlivá kola Mistrovství ČR WFCA-CZECH (dále jen „MČR“) probíhají formou nominací jednotlivých závodníků (nikoli tedy formou openu). S blížícím se termínem (min 14 dní před) zašle trenér klubu email na petrottich@wfca-czech.cz se seznamem jím nominovaných závodníků v následující podobě:

 

váha - příjmení - jméno - název klubu - věk - zápasnická historie (tzn. počet absolvovaných zápasů v jakémkoli bojovém umění),

 

(a to u každého bojovníka zvlášť vyplnit veškeré výše uvedené údaje!!!!) 

 

Matchmaker následně vytvoří pracovní verzi startovní listiny, kterou zašle všem trenérům k vyjádření a připomínkám. Pokud se trenér nevyjádří, má se za to, že daný zápas platí a proběhne. Proto prosím pozorně sledujte své emaily a to až do dne konání turnaje. 

V den turnaje mají závodníci sraz v 10:00, kdy začíná oficiální vážení, zaplatí startovné 250,- Kč (v případě členské známky – 150,- Kč) a projdou lékařskou prohlídkou. Závodník, který je z členského klubu WFCA-CZECH, má možnost zakoupit si pro aktuální rok členskou známku (300,- Kč), díky níž bude mít po celý rok snížené startovné (150,- Kč). Závodníkům z členských klubů, kteří zaplatí 3 startovné (250,-Kč), bude tato známka věnována WFCA-CZECH automaticky. 

Každý závodník se u vážení prokazuje „Pasem závodníka“, do kterého se zapisuje jeho kompletní zápasová historie. (Pas je možné pořídit na každém jednotlivém kole za 50,- Kč). 

Každý zápasník musí navážit váhu odpovídající váhové kategorii, ve které bude startovat a která je uvedena na startovní listině. 

Každý zápasník musí s sebou přinést potvrzení o zdravotní způsobilosti od svého obvodního lékaře, který nesmí být starší než 1 rok (jinak nebude připuštěn k zápasu!!!) – popř. formulář roční preventivní prohlídky. 

Mladiství bojovníci (do 18 let) musejí donést souhlas rodičů se startem na turnaji, jeden z rodičů pak musí být osobně přítomen, popř. musí mít trenér úředně ověřenou plnou moc.

 

Jednotlivé termíny MČR naleznete zde:

 

http://www.wfca-czech.cz/turnaje-sezona-2011-2012

 

Před zahájením každého MČR provede hlavní rozhodčí poučení o sportovních pravidlech. Každý závodník a jeho trenér je povinen účastnit se tohoto poučení.

 

Body do oficiální tabulky MČR (tedy možnost bojovat o titul amatérského mistra ČR) jsou připisovány pouze závodníkům z členských klubů WFCA-CZECH. Jednotlivých kol MČR se však mohou účastnit i závodníci z klubů, které nejsou členy WFCA-CZECH.

Poslední aktualizace: 08.02.2012